• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) és l'òrgan encarregat de les polítiques d'infància i adolescència de Catalunya. Entre les funcions de la DGAIA estan les de promoure i coordinar polítiques proactives i de foment de la convivència, de la tolerància i de la integració sociolaboral, així com del respecte als drets de la infància, per tal que els infants i adolescents assoleixin el millor grau de benestar i desenvolupament possibles en el seu procés de consolidació de l'autonomia personal.

Així mateix, les principals línies d'actuació són:

  • Planificar, dirigir i executar les competències en matèria de menors en situació de risc social.
  • Protegir i tutelar els menors desemparats, assumir la seva guarda en els supòsits establerts per les lleis, i executar les mesures d'atenció proposades per a cada un d'ells.
  • Promoure programes d'orientació i integració social dels menors tutelats i extutelats per majoria d'edat i d'inserció sociolaboral a partir dels setze anys, així com actuacions encaminades a millorar la capacitació dels joves, en relació amb l'adquisició i desenvolupament de competències socials i laborals.
  • Implementar les recomanacions de l'Observatori dels Drets de la Infància i donar-ne la informació i la difusió adients.
  • Promoure sistemes de gestió i comunicació adients per tal de garantir que l'actuació de la Direcció General resulti el més eficient possible per a la ciutadania.

Més informació sobre la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. 

Per dur a terme aquestes funcions, la DGAIA disposa de diverses unitats o àrees: 

Data d'actualització:  11.01.2011