• Imprimeix

Legislació

En aquesta secció us oferim accés a la legislació de referència de Catalunya que regula o desplega les competències dels àmbits d'actuació del Departament, i també hi trobareu les referències normatives estatals que afecten aquests temes.

Així mateix, des d'aquí us podeu informar de les lleis i els projectes impulsats des del Govern de la Generalitat a través del Departament que s'estan tramitant al Parlament de Catalunya.

Trobareu la normativa ordenada per importància (lleis i decrets llei, decrets, i ordres i resolucions) i d'antic a nou segons la data de publicació en el DOGC.