Les dues normes més importants, i de les quals depenen la resta de normatives són: 

Constitució espanyola de 1978 
BOE 29 diciembre de 1978, núm. 311

Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006 
DOGC 20 de juliol de 2006, núm. 4680 (versió catalana, aranesa i castellana)
BOE 20 juliol de 2006, núm. 172 (versió castellana)

Data d'actualització:  21.08.2015