Totes les actuacions en els àmbits de competència del Departament es desprenen de determinades lleis de referència, de les quals deriven altres lleis i decrets.

Aquest apartat recull la legislació de referència organitzada per àmbits temàtics d'actuació del Departament, que està ordenada per rang (lleis i decrets llei, decrets, ordres i resolucions) i de forma cronològica, de la més recent a la més antiga. Cal tenir en compte que la norma està enllaçada a textos consolidats del web del Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya.