• Imprimeix

Infància i adolescència

La legislació referent a la protecció de la infància i l'adolescència té en compte l'especial vulnerabilitat dels infants i adolescents, així com el seu protagonisme com a subjectes de dret. Trobareu la normativa ordenada per importància (lleis i decrets llei, decrets, ordres i resolucions) i cronològicament, de la més recent a la més antiga. Cal tenir en compte que la norma esta enllaçada a textos consolidats del web del Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

Legislació catalana

ACORDS DE GOVERN

Acord de Govern 55/2017, de 25 d'abril, pel qual s'atribueix al número telefònic 116 111, Servei del Telèfon de la Infància (Infància Respon), l'atenció en casos d'assetjament en l'àmbit dels centres educatius, de ciberassetjament i d'abusos sexuals a infants i adolescents
DOGC 27 d'abril de 2017, núm. 7358

 

LLEIS I DECRETS LLEI

Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
 
  
DOGC 27 de novembre de 1997, núm. 2527
BOE 2 de gener de 1998, núm. 2

Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies
 
DOGC 16 de juliol de 2003, núm. 3926
BOE 8 d'agost de 2003, núm. 189

Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
 
DOGC 17 de juliol de 2008, núm. 5175
BOE 7 d'agost de 2008, núm. 190

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència
 
DOGC 2 de juny de 2010, núm. 5641

Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
 
DOGC 5 d'agost de 2010, núm. 5686

Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència de Catalunya 2010-2013
Aprovat per l'Acord de Govern Acord GOV/193/2010, de 26 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència de Catalunya 2010-2013.
DOGC 3 de novembre de 2010, núm. 5747


DECRETS i ORDRES

Decret 169/2015, de 21 de juliol, pel qual s'estableix el procediment per facilitar el coneixement dels orígens biològics
DOGC de 23 de juliol de 2015, núm. 6919  

Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància
DOGC 14 de novembre de 2013, núm. 6501

Decret 230/2013, d’1 d’octubre, de règim sancionador en matèria d’infància i adolescència, en l'àmbit competencial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
DOGC 3 d'octubre de 2013, núm. 6472

DECRET 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya 
 DOGC 25 de juliol de 2013, núm. 6425

Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies
 
DOGC 1 d'octubre de 2009, núm. 5475 

Ordre BSF/331/2013, de 18 de desembre, per la qual s'aproven les llistes d'indicadors i factors de protecció dels infants i adolescents 

DOGC 30 de desembre de 2013, núm. 6530

 

RESOLUCIONS

Resolució TSF/203/2017, de 7 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la Directriu general 5/2016, de 4 de novembre, per la qual s'aprova el Programa marc per als centres residencials de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i se'n determina la implementació.
DOGC 15 de febrer de 2017, núm. 7309

 

 

 

Data d'actualització:  28.04.2017