• Imprimeix

Informació pública

Aquest apartat ofereix els edictes pels quals se sotmeten a informació pública les diposicions elaborades pel Departament . La seva finalitat és que les persones interessades puguin examinar el text i formular-hi les observacions que considerin oportunes.  

 

Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 129/2006, de 9 de maig, de l'Observatori dels Drets de la Infància

Se sotmet a informació pública el Projecte de decret de modificació del Decret 129/2006, de 9 de maig, de l’Observatori dels Drets de la Infància.

Les persones interessades poden examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i les observacions que considerin oportunes de l'11 al 21 d'abril de 2017.

Data d'actualització:  10.04.2017