• Imprimeix

Informació pública

Aquest apartat ofereix els edictes pels quals se sotmeten a informació pública les diposicions elaborades pel Departament . La seva finalitat és que les persones interessades puguin examinar el text i formular-hi les observacions que considerin oportunes.  

 

Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 12/2006

Se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya.

Les persones interessades poden examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i les observacions que considerin oportunes del 3 al 23 de febrer de 2017.

Data d'actualització:  02.02.2017