• Imprimeix

Informació pública

Aquest apartat ofereix els edictes pels quals se sotmeten a informació pública les diposicions elaborades pel Departament . La seva finalitat és que les persones interessades puguin examinar el text i formular-hi les observacions que considerin oportunes.  

 

Data d'actualització:  29.11.2018