• Imprimeix

Projecte de decret d’instal·lacions juvenils i de modificació del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campaments juvenils

Se sotmet a informació pública el Projecte de decret d’instal·lacions juvenils i de modificació del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campaments juvenils. Les persones interessades poden examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i les observacions que considerin oportunes del 15 de maig al 5 de juny de 2018.

Consulta del text de la disposició, les memòries i els informes

Data d'actualització:  14.05.2018