• Imprimeix

Projecte d’ordre per la qual s’aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en la convocatòria de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats

Se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual s’aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en la convocatòria de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats.


Les persones interessades poden examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i les observacions que considerin oportunes del 14 al 22 de març de 2018.

Consulta del text de la disposició, les memòries i els informes

Data d'actualització:  13.03.2018