• Imprimeix

Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública

D’acord amb l’article 10.1 h) de la Llei 19/2014, en aquesta secció es recullen totes les resolucions administratives, és a dir, aquelles decisions dictades per l’Administració pública que posen fi a un conflicte en concret, i judicials (providències, interlocutòries i sentències) que puguin tenir rellevància pública i en les quals el Departament és part processal.

L’actualització de la informació no té una periodicitat establerta ja que es va actualitzant a mida que s’incorpora una nova resolució.