• Imprimeix

Òrgans de participació

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies compta amb diversos espais estables de participació que contribueixen a planificar, executar i avaluar les polítiques públiques en els diversos àmbits d'actuació.

La Llei 12/2007 d'11 d'octubre, de serveis socials, regula la participació cívica en tots els nivells dels serveis socials. El Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de serveis Socials, estableix el Consell General de Serveis Socials com a òrgan superior de participació en matèria de serveis socials. 

Informació relacionada

Segons l'article 30 del Decret 202/2009, es crea el Registre dels Consells de Participació locals i dels Consells de participació de centres de serveis socials regulats en aquest Decret.

En relació amb els centres de serveis socials que presten serveis d'atenció diürna i serveis substitutoris de la llar, públics i privats amb finançament públic, que han de dotar-se d'un consell de participació de centre com a òrgan de participació, s'ha elaborat una Guia per a la constitució dels consells de participació de centres de serveis socials. Aquesta guia és una eina metodològica adreçada a les persones responsables de crear o adaptar els consells de participació de centres de serveis socials.