• Imprimeix

Delegat/da de Protecció de Dades

El/la Delegat/da de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i de supervisar el compliment de la normativa reguladora. 

L'adreça de contacte és: protecciodades.tsf@gencat.cat

Data d'actualització:  23.05.2018