• Imprimeix

Informació addicional dels tractaments

Per cadascun dels tractaments del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es mostra la informació següent: 

  • Qui és el responsable del tractament de les dades.
  • Amb quina finalitat tractem les dades.
  • Durant quant de temps conservarem les dades.
  • Quina és la legitimació per al tractament de les dades.
  • A quins destinataris comunicarem les dades.
  • Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir.
  • Quines vies de reclamació hi ha.