En què consisteix?

La Col·lecció Lectura Fàcil en serveis socials va ser un projecte impulsat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de l’Associació Lectura Fàcil (ALF).

Aquesta col·lecció conté alguns dels principals textos normatius que regulen els serveis socials adaptats al format de Lectura Fàcil, tot seguint les directrius internacionals de l’IFLA (Federació Internacional d’Associacions i Institucions Bibliotecàries), un dels documents de referència obligada per sistematitzar les adaptacions de Lectura Fàcil.

Aquest tipus de textos tenen l'objectiu d'oferir informació suficient i entenedora sobre els serveis socials i les prestacions disponibles, i afavorir-ne una millor comprensió, especialment entre aquells col·lectius amb dificultats de comprensió lectora específiques.

Consulteu el número 6 de la publicació “Papers d’Acció Social” adreçat al tema de la Lectura Fàcil: Lectura fàcil: Fem la informació accessible a tothom. Es tracta d’una eina metodològica per a aquells i aquelles professionals de serveis socials que vulguin elaborar un document en Lectura Fàcil.

Què és la Lectura Fàcil?

La Lectura Fàcil és un moviment internacional que promou la simplificació de textos amb l’objectiu de fer-los accessibles a tota la ciutadania. La base per a un text de Lectura Fàcil és un llenguatge planer i directe, un contingut adequat als coneixements de la persona interlocutora, tot emmarcant-ho en un disseny que harmonitzi contingut i forma. D’aquesta manera, la Lectura Fàcil fa possible el principi de democràcia lectora: tothom ha de tenir accés a la lectura i a la informació.

Col·lecció Lectura Fàcil

Data d'actualització:  15.06.2010