• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Immigració i refugi

Podeu sol·licitar-nos tots tipus de materials (llibres, opuscles, DVD’s, pòsters, etc). Només cal que envieu un missatge a publicacions.migracio.tsf@gencat.cat adreçat a Magda Garcia i us farem arribar el llistat de materials que es troben disponibles en format paper.

 

Col·lecció "Ciutadania i Immigració"

Col·lecció que difon el coneixement adquirit pels professionals i els equips de recerca que treballen en l'àmbit de la immigració.

Col·lecció "Aprenem català des de..."

Publicacions en diversos idiomes per ajudar les persones nouvingudes a relacionar-se amb la resta de persones que viuen a Catalunya. Esdevé una aproximació a l'aprenentatge de la llengua i dels costums catalans.

Col·lecció "Llengua, immigració i ensenyament del català"

Col·lecció pedagògica integrada per deu publicacions que comparen la gramàtica del català amb la d'onze llengües de la immigració estrangera.

Publicacions en col·laboració

Recull de diverses publicacions sobre immigració que tenen la col·laboració del Departament.

Plans i programes

Publicacions del Departament traduïdes a diferents llengües.

Catalunya som tots

Publicació que s'encartava un cop al mes en diverses publicacions periòdiques en paper destinades al públic majoritàriament d'origen estranger que viu a Catalunya.

Altres publicacions

Llistat de les publicacions que edita el Departament sobre immigració i que no formen part de cap col·lecció en particular.