• Imprimeix

Borsa de treball de personal laboral

Llistat definitiu de la fusió de les convocatòries d’actualització i ampliació 2016 de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (a data 26 de març de 2018)

 

En el DOGC núm. 7585 de 23 de març de 2018, es va publicar la Resolució TSF/525/2018, de 20 de març, per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva amb la valoració de mèrits de les persones aspirants admeses al procés selectiu per a l’ampliació dels blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquestes persones han estat incorporades a la borsa de treball que es troba en vigor actualment i l’ordre de classificació resultant es pot consultar a les llistes relacionades a continuació, diferenciades per categories:

 

 

En el DOGC núm. 7585 de 23 de març de 2018, s’ha publicat la Resolució TSF/525/2018, de 20 de març, per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva amb la valoració de mèrits de les persones aspirants admeses al procés selectiu per a l’ampliació dels blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

 

En el DOGC núm. 7518 de 18 de desembre de 2017, s’ha publicat la Resolució TSF/2856/2017, de 14 de novembre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria del procés selectiu per ampliar els blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Resolució TSF/2856/2017, de 14 de novembre per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria del procés selectiu per ampliar els blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 


- Llistat definitiu admesos i exclosos 

 

 

En el DOGC núm. 7518 de 18 de desembre  de 2017, s’ha publicat la Resolució TSF/2857/2017, de 14 de novembre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista amb la valoració provisional dels mèrits de les persones aspirants admeses a la convocatòria del procés selectiu per ampliar els blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.


El termini per a la presentació d’al·legacions és el comprés entre el 19 de desembre de 2017 i el 4 de gener de 2018 (ambdós inclosos).


- Resolució TSF/2857/2017, de 14 de novembre per la qual s’aprova i es fa pública la llista amb la valoració provisional dels mèrits de les persones aspirants admeses a la convocatòria del procés selectiu per ampliar els blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 

- Llistat provisional mèrits bloc 1

- Llista provisional mèrits bloc 3

 

 

1. Actualització definitiva del bloc 1 de les categories finalistes

 

 

 

2. Actualització definitiva del bloc 1 de les categories no finalistes

 

 


3. Actualització provisional i definitiva del bloc 3 de les categories finalistes

 

Data d'actualització:  05.04.2018