• Imprimeix

Borsa de treball de personal laboral

Llistats provisionals d’actualització de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes i no finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 

Es fa pública l’actualització provisional de la borsa de treball de personal laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Les persones interessades disposen d’un termini de deu dies hàbils (del 27 de setembre al 10 d’octubre de 2018) per modificar el tipus de jornada laboral escollida per a cadascun dels àmbits territorials sol·licitats i per modificar els àmbits territorials que figuren en aquesta actualització provisional.

                                                                                                                                                                                          

  1. Actualització provisional dels blocs 1 i 3 de les categories finalistes

 

 

 

  • Llistats provisionals d’actualització del bloc 3 de les categories finalistes per àmbits territorials:

 

 

 

  1. Actualització provisional del bloc 1 de les categories no finalistes

 

 

Llistat definitiu de la fusió de les convocatòries d’actualització i ampliació 2016 de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (a data 26 de març de 2018)

 

En el DOGC núm. 7585 de 23 de març de 2018, es va publicar la Resolució TSF/525/2018, de 20 de març, per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva amb la valoració de mèrits de les persones aspirants admeses al procés selectiu per a l’ampliació dels blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquestes persones han estat incorporades a la borsa de treball que es troba en vigor actualment i l’ordre de classificació resultant es pot consultar a les llistes relacionades a continuació, diferenciades per categories:

 

 

En el DOGC núm. 7585 de 23 de març de 2018, s’ha publicat la Resolució TSF/525/2018, de 20 de març, per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva amb la valoració de mèrits de les persones aspirants admeses al procés selectiu per a l’ampliació dels blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

 

En el DOGC núm. 7518 de 18 de desembre de 2017, s’ha publicat la Resolució TSF/2856/2017, de 14 de novembre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria del procés selectiu per ampliar els blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Resolució TSF/2856/2017, de 14 de novembre per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria del procés selectiu per ampliar els blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 


- Llistat definitiu admesos i exclosos 

 

 

En el DOGC núm. 7518 de 18 de desembre  de 2017, s’ha publicat la Resolució TSF/2857/2017, de 14 de novembre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista amb la valoració provisional dels mèrits de les persones aspirants admeses a la convocatòria del procés selectiu per ampliar els blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.


El termini per a la presentació d’al·legacions és el comprés entre el 19 de desembre de 2017 i el 4 de gener de 2018 (ambdós inclosos).


- Resolució TSF/2857/2017, de 14 de novembre per la qual s’aprova i es fa pública la llista amb la valoració provisional dels mèrits de les persones aspirants admeses a la convocatòria del procés selectiu per ampliar els blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 

- Llistat provisional mèrits bloc 1

- Llista provisional mèrits bloc 3

 

 

1. Actualització definitiva del bloc 1 de les categories finalistes

 

 

 

2. Actualització definitiva del bloc 1 de les categories no finalistes

 

 


3. Actualització provisional i definitiva del bloc 3 de les categories finalistes

 

Data d'actualització:  26.09.2018