• Imprimeix

Comunicat de l'ICAA en relació amb les adopcions internacionals a Europa de l'Est

Torna
Divendres, 22 de juliol de 2016
A Catalunya hi ha, actualment, 5.000 infants i adolescents adoptats provinents de països de l’Europa de l’Est. Aquestes adopcions van tenir el seu auge a principis dels 2000 i fa uns anys es va començar a detectar que alguns d’aquests infants estaven afectats per la Síndrome d’Alcoholisme Fetal. Aquesta és una afectació que poden patir els fills de mares que durant l’embaràs han consumit alcohol. La síndrome pot tenir diferents graus d’afectació i no es pot diagnosticar amb facilitat en els primers anys de vida. Això ha comportat una preocupació per a moltes famílies, més encara quan alguns dels infants adoptats han esta diagnosticats de SAF quan portaven ja un temps de convivència amb els pares adoptius.
 
Ara mateix no existeixen dades que determinin quants infants provinents de l’adopció internacional estan afectats per aquesta síndrome, la qual cosa és imprescindible per dissenyar i implementar polítiques públiques que ens ajudin a millorar circuits i procediments.
 
Davant d’això, l’ICAA està prioritzant la recerca i el disseny de recursos pel infants amb SAF, la majoria d’ells provinents de l’adopció internacional en països de l’Europa de l’Est. El projecte que s’està treballant té 4 parts:
  1. Realització d’un estudi de prevalença (per poder quantificar aquests infants). Estudi conjunt amb hospitals de referència de Catalunya i en coordinació amb el departament de Salut (Salut Pública).
  2. Elaboració d’un protocol de diagnòstic i tasca de divulgació d’aquesta síndrome.
  3. Elaboració d’una guia de recursos que determini que necessiten els infants amb SAF en l’àmbit de la salut, educatiu i social.
  4. Elaboració d’unes recomanacions d’ús intern ICAA i entitats per determinar millores en els circuits i els processos.
Igualment, des de l’ICAA, ja fa temps que s’alerta a les famílies facilitant informació inicial dels riscos existents abans d’iniciar els processos d’adopció, durant els processos de formació per a la idoneïtat i també s’han anat establint més mecanismes per augmentar les garanties en els processos de tramitació i assignació.
 
L’objectiu és promoure el treball conjunt i compartit per abordar aquesta situació de manera global, minimitzar riscos i que les famílies puguin disposar de la màxima informació possible.
 
 
Enllaços relacionats:
Associació de famílies afectades de SAF