• Imprimeix

El Govern impedeix la circulació de l'autocar transfòbic de l'associació Hazte Oír

Torna
Divendres, 17 de març de 2017
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies demana l’aplicació de mesures cautelars per impedir la circulació de l’autocar que difon un missatge discriminatori envers les persones trangèneres i intersexuals. La decisió s’empara en l’article 24 de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
 
L’expedient s’ha tramès al Departament d’Interior així com als ajuntaments de les localitats per on s’ha previst que circuli l’autobús, perquè es procedeixi a adoptar “les mesures cautelars necessàries per tal de dur a terme el cessament immediat de la circulació” del vehicle per part de les institucions competents.
 
Així mateix, l’expedient sacionador imposa una multa que serà comunicada a l’entitat.
 
L’expedient incoat recull que el Govern de Catalunya té el mandat legal de vetllar pel dret a la no discriminació a les persones per  identitat de gènere o expressió de gènere. Les persones transgèneres i les intersexuals són una realitat dins la societat catalana que el Govern ha de protegir per evitar que pateixin discriminació pel fet de dur a terme lliurament el desenvolupament de la seva personalitat i viure amb el gènere o gèneres amb el/els que s’identifiquin.
 
En aquest sentit, la Direcció General d’Igualat del Departament estima que la difusió d’un missatge públic, en l’àmbit territorial de Catalunya, que nega realitats existents actualment dins la societat catalana i que formen part de col·lectius que precisen d’una major protecció jurídica per la trajectòria de discriminació patida, fa que l’Associació Hazte Oír hagi dut a terme una acció que pot constituir una infracció prevista a la Llei 11/2014: “Portar a terme actes que comportin aïllament, rebuig o menyspreu públic, notori i explícit de persones per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere”.