• Imprimeix

El Govern treballa amb les famílies de les persones usuàries i les entitats adjudicatàries de residències de gent gran per garantir una atenció de qualitat

Torna
Divendres, 16 de juny de 2017
El Departament ha treballat amb les empreses adjudicatàries i les famílies dels usuaris l’aplicació de millores per al 2017, i no es descarta fer noves licitacions per al 2018, en els que es revisarien els Plecs de condicions que acaben determinant el nombre de professionals d’atenció
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies “treballa conjuntament amb els familiars de les persones usuàries i les entitats adjudicatàries de les residències de gent gran per garantir una atenció de qualitat i millorar els aspectes on es detecten mancances”. El Departament manté un diàleg permanent amb la Plataforma SOS Gent Gran,amb qui, després de dues reunions celebrades el 2 de maig i l’1 de juny, ja tenia prevista una nova reunió el dia 4 de juliol per fer un seguiment mensual i compartir informació sobre la situació dels usuaris a les cinc residències de gent gran de la ciutat de Barcelona on els familiars dels residents han expressat queixes dels serveis.  “Es comparteix la diagnosi amb els integrants de la Plataforma SOS Gent Gran, i es reconeix que les darreres licitacions van reduir la presència de professionals d’atenció directa, malgrat restar dins les ràtios legals”
 
En aquest sentit, el Departament ha traslladat a la Plataforma, i tal com testimonien les 17 inspeccions realitzades pel Servei d’Inspecció i Registre del Deapartament els darrers mesos, que els plecs de condicions que regeixen el contracte de gestió de les residències s’ajusten a les ràtios establertes, malgrat que reconeix que aquesta situació és conseqüència dels ajustaments pressupostaris del període 2011-2015. Cert és que amb una atenció efectiva de professionals tant ajustada a ràtio, qualsevol baixa no prevista o absentisme per part dels professionals crea un impacte directe en l’atenció als  usuaris.
 
Per solucionar aquesta situació, el Departament ha requerit a les entitats adjudicatàries –UTE Ingesan - Asproseat- la millora de les condicions i la qualitat deguda de l’atenció als usuaris, així com l’establiment d’un pla de xoc de millora del manteniment i les inversions a càrrec del Departament.
 
Treball, Afers Socials i Famílies no descarta la realització de noves licitacions per al 2018  amb uns nous plecs que permetin augmentar la presència efectiva de professionals d'atenció directa, tal i com reclamen els familiars dels usuaris.
 
Amb tot, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies recorda que la Inspecció “fa periòdicament actuacions d’ofici i visites, no només a causa de denúncies” i que arran d’aquestes visites “malgrat no s'han constatat incompliments de ràtio sí que s’ha requerit a les empreses adjudicatàries la posada en marxa de millores immediates en la gestió i l’atenció d’algun centre”.
 
Entre aquestes millores hi ha la cobertura immediata de les vacants que es produeixin sobretot en el cas d’absències imprevistes. També s’han obert canals de comunicació fluïda entre la direcció de les residències i els familiars dels usuaris, per fer-los partícips del dia a dia del centre.
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies confia que aquestes i altres mesures  adoptades des del mes de maig –en permanent diàleg i acord amb les associacions de veïns i els familiars de les persones usuàries de les residències- garantiran una atenció de qualitat. Per assegurar-la, s’ha incrementat el control dels centres esmentats per valorar les millores requerides  a la direcció de les residències.