• Imprimeix

Bassa: "La proporció del 20% del tram estatal de la gestió del 0,7% de l'IRPF és excessiu perquè considerem que aquesta és competència única i exclusiva de Catalunya"

Torna
Dilluns, 19 de juny de 2017
Foto de grup

Foto de grup

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa ha assistit aquest matí a Madrid a la reunió extraordinària del Ple del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomia y Atención a la Dependencia on s’ha acordat el model de les subvencions destinades a la realització de programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària de l’IRPF 2017.
 
Bassa ha explicat que ‘hem optat per afavorir la continuïtat dels programes, tot i que considerem que el model mixt té llums i ombres, i hem optat per afavorir la continuïtat del programes i que els projectes puguin beneficiar a les persones només per excepcionalitat d’aquest any com a transitori’.
 
L’acord al qual s’ha arribat avui és que les comunitats podran gestionar el 80% de les subvencions amb càrrec al 0,7% de l’IRPF, i l’Estat, per la seva banda, es farà càrrec del 20% restant i no del 100% com fins ara. La consellera ha sentenciat que ‘considerem que el 20% del tram estatal és excessiu’. ‘Una gestió feta des de Catalunya, que compta amb competències exclusives en matèria de serveis socials, ens permetria fer un repartiment més ajustat a les necessitats de les entitats socials catalanes, ampliar el nombre de projectes i beneficiaris, i un major retorn de la recaptació que es fa Catalunya, segons les preferències que expressa la ciutadania per aquest concepte’, ha explicat Dolors Bassa.
 
Un dels punts favorables d’aquest acord ha dit la consellera,  ‘és que el govern del PP ha treballat d’acord amb el ritme marcat per les comunitats autònomes per avançar i per acatar la sentència del Tribunal Constitucional de gener de 2017, que va donar la raó per desena vegada a la Generalitat de Catalunya, resolent que l’Estat ha de modificar el marc normatiu de les subvencions en matèria de serveis socials a càrrec de l’assignació tributària de l’IRPF’. Aquest fet obliga a l’Estat a territorialitzar la dotació pressupostària a les comunitats autònomes perquè cadascuna d’elles, en base a criteris objectius de repartiment acordats conjuntament, regulin, gestionin i resolguin les convocatòries de les subvencions a projectes socials de les entitats del tercer sector.
 
Bassa ha afegit que ‘aquest és un acord excepcional, que té vigència per un any i que aposta per la continuïtat dels programes en benefici de les persones destinatàries i de les entitats’. A banda, es constitueix un grup de treball encarregat de dissenyar el nou model a partir de 2018.
 
Per altra banda, la proposta, ha afegit la consellera, ‘té moltes ombres‘. ‘Encara no disposem per exemple d’un model complert, degut a la falta d’informació sobre el tram estatal. No tenim ni coneixement ni del decret ni tampoc de com serà la convocatòria del tram estatal, ni a quines finalitats s’atorgarà ni quines entitats es podran presentar’, ha afirmat Dolors Bassa.
 
En aquest sentit, la consellera ha advertit sobre les competències estatals que el Ministeri insisteix en atorgar-se per seguir distribuint fons a entitats socials. Tan sols sabem que les competències que pretenen atorgar-se per concedir ajuts per a finalitats d’interès social són més que discutibles”, ha dit Bassa.
 
Per la consellera Dolors Bassa, les dues competències estatals de la proposta de model que proposen són clarament discutibles. Una és el foment i coordinació de la investigació científica i tècnica.  ‘Aquesta és una competència recorrent, i creiem que s’ha de donar quan l’activitat principal sigui la investigació. Per nosaltres només serien susceptibles de ser destinataris els centres de recerca i no les entitats socials’, ha declarat la consellera. Per altra banda, el concepte de supraterritorialitat. ‘Aquest no és cap títol competencial a favor de l’Estat perquè per exemple no té en compte la possible cooperació entre entitats i comunitats com a forma de supraterritorialitat’, ha dit Bassa.
 
Aquestes subvencions, que es financen a través de la casella del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials, van destinades a programes concrets portats a terme per entitats, dirigides a persones amb discapacitat, gent gran, persones en risc d’exclusió social, infància i famílies entre altres. Catalunya recapta amb aquest fons el 25% de tot l’Estat, mentre que les entitats amb projectes radicats a Catalunya només reben el 14%, aproximadament uns 31 milions d’euros.