• Imprimeix

Joventut inverteix 935.659 euros a les comarques de Ponent el 2017 a través del contracte programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Torna
Dimecres, 19 de desembre de 2018
  • Es destinen als professionals de joventut, a les Oficines Joves i a les activitats que es duen a terme amb els Plans Locals i Comarcals de Joventut
  • La Taula de Demarcació de Joventut fa balanç aquest matí a Lleida del desplegament de les inversions al territori
Les comarques de Ponent rebran aquest any un total de 935.659 euros per part de la Generalitat de Catalunya per a desplegar les polítiques de joventut als diferents municipis i comarques. Aquest pressupost, així com també totes les actuacions que se’n deriven, queda recollit al contracte programa 2017 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, document que aquest matí s’ha presentat a la Taula de Demarcació de Joventut de les comarques de la Plana de Lleida.
 
Bona part d’aquest pressupost, un total de 611.500 euros, es destinaran als plans locals i comarcals de joventut que s’impulsen a 143 ens locals de les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i l’Urgell. Mitjançant aquests plans, els diferents ajuntaments i consells comarcals duen a terme diferents actuacions que el propi món local ha definit com a estratègiques per donar resposta a les necessitats particulars dels joves de cada municipi. En total, a les terres de Lleida hi ha avui 57.363 nois i noies de 15 a 29 anys, equivalent al 15,3% del total de població.
 
A més de dotar diferents poblacions de Ponent de personal tècnic compartit per a desplegar aquestes polítiques, les actuacions dels plans locals i comarcals de joventut abasten diferents línies d’actuació que van des d’aspectes laborals a temes de salut jove, passant per l’oferta educativa o la cultura. Totes les estratègies i actuacions fixades als plans de joventut segueixen els principis de qualitat, participació, transformació i integralitat, i són avaluades per la DGJ. Joventut també revisa que les actuacions concretes concordin amb el marc general que estableix el Pla Nacional de Joventut 2020 i el Pla d’Actuació Territorial de Joventut 2020, fixats per ampli consens de la joventut organitzada, el món local i la Generalitat.
 
El contracte programa del Departament de TSF que aquest matí s’ha donat a conèixer a la Taula de Demarcació de Joventut a Lleida –en una reunió en què han assistit tècnics i consellers comarcals de joventut- també ha consignat un total de 106.000 euros per al manteniment i el desplegament del catàleg de servei a les cinc Oficines Joves (OJ) que hi ha en funcionament a les comarques del Pla de Lleida. Juntament amb els Punts d’Informació Juvenil de Ponent, aquestes cinc OJ  formen part de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil i van atendre el 2016 un total de 14.751 usuaris i 18.327 consultes, majoritàriament relacionades amb l’oferta educativa i el mercat laboral.
 
Finalment, el Contracte Programa també inclou una partida destinada als serveis comarcals de joventut de les comarques de la Plana de Lleida, que per aquest 2017 és de 218.159 euros. Amb aquest pressupost, els set consells comarcals cobreixen les competències que tenen delegades en matèria de coordinació del servei comarcal, de supervisió de les instal·lacions juvenils (cases de colònies, albergs, campaments juvenils, aules de natura i granges escola) i de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. Al llarg de l’any 2016, la DGJ va registrar a les comarques de Ponent un total de 484 activitats d’educació en el lleure. El nombre de participants a aquestes activitats a la demarcació va ser de 15.577, entre joves i monitors.
 
Diagnòstic compartit
 
La Taula de Demarcació de Joventut és l’òrgan encarregat de fer el diagnòstic, identificar les problemàtiques, establir les prioritats i, finalment, elaborar les propostes en matèria de joventut de la demarcació. Els resultats d’aquesta taula són el recull de les propostes recollides a les Taules Comarcals de Joventut i, posteriorment, són elevades a la comissió interinstitucional de joventut. En aquesta comissió, d’àmbit nacional, és on s’aproven les propostes concretes que acabaran impulsant els municipis a través del Pla d’Actuació Territorial de Polítiques de Joventut.
 
Al conjunt de Catalunya, el pressupost de la DGJ per al món local mitjançant el contracte programa 2017 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és d’un total de 6.384.150 euros. D’altra banda, el conjunt de la Generalitat inverteix un total de 284,5 milions d'euros en polítiques de joventut aquest 2017, a través del desplegament de 529 actuacions recollides al Pla d'Actuacions en Polítiques de Joventut 2017-2020.