• Imprimeix

El Consell de Relacions Laborals consensua recomanacions organitzatives per exercir el dret de vot dels treballadors/es

Torna
Divendres, 01 de desembre de 2017
El Consell de Relacions Laborals (CRL) ha consensuat una sèrie de recomanacions en relació als permisos laborals per a l’exercici del dret de vot per les eleccions del 21 de desembre al Parlament de Catalunya.
 
Consensuades per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, aquestes recomanacions són oportunes ja que la determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació és potestat de l’empresa.
 
Com diu l’Ordre dictada a l’efecte, publicada al BOE i al DOGC, les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d’electors, un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, perquè puguin exercir el seu dret a vot.
 
Aquesta disposició preveu casos específics en funció, per exemple,  del nombre d’hores que coincideixin la jornada laboral i l’horari de votació i de si es treballa amb sistema de torns.
 
Per tot plegat, el Consell de Relacions Laborals recomana l’habilitació, en els supòsits en què això sigui possible, de franges horàries on s’articuli un sistema de distribució d’utilització de les hores de permís de manera que la concurrència esglaonada per part de la plantilla als col·legis electorals permeti el normal desenvolupament de l’activitat empresarial.
 
Així mateix, en la mesura del possible, els treballadors/es comunicaran a l’empresa amb la màxima antelació que puguin l’horari de preferència per gaudir del permís, per tal de facilitar que la seva pretensió pugui ser valorada i, en cas que sigui factible, acceptada.
 
Finalment, el Consell de Relacions Laborals recomana el foment dels acords necessaris, mitjançant el diàleg en el si de l’empresa amb la representació legals dels treballadors/es, sempre que n’hi hagi, per a facilitar la participació a les eleccions i amb la mínima afectació al normal funcionament de l’activitat productiva.
 
El Consell de Relacions Laborals
 
Integrat pel Govern de la Generalitat i les organitzacions sindicals (CCOO i UGT) i empresarials (Foment del Treball, Pimec i Fepime) més representatives de Catalunya, el Consell de Relacions Laborals és un òrgan tripartit i paritari adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies constituït com a fòrum estable de diàleg social i de participació institucional en matèria de relacions laborals del país.