• Imprimeix

Treball, Afers Socials i Famílies destina més de mig milió d'euros a combatre la desigualtat salarial de gènere

Torna
Dimecres, 21 de febrer de 2018
La directora general d’Igualtat ha presentat les dades de l’informe Evolució de la bretxa salarial de gènere 2008-2015. Es tracta del segon informe que elabora la Generalitat amb la voluntat de fer un seguiment i combatre la desigualtat retributiva entre homes i dones
 
La directora general d’Igualtat, Mireia Mata, ha presentat aquest matí les conclusions de l’informe Evolució de la bretxa salarial de gènere 2008-2015. L’ha acompanyat Manuela Redondo, cap de l’Observatori del Treball i Model Productiu, la unitat que ha elaborat l’informe. Aquest text actualitza l’estudi que l’any passat va publicar per primer cop la Generalitat de Catalunya i té la voluntat de fer un seguiment anual de l’evolució de la bretxa, així com de servir d’instrument per a promoure la seva reducció.
 
Amb motiu de la celebració del Dia europeu per a la igualtat salarial entre homes i dones, Mata s’ha referit també a les actuacions que porta a terme el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria d’igualtat per combatre aquesta xacra.
 
 
Evolució de la bretxa salarial de gènere 2008-2015
 
L’informe, elaborat amb les darreres dades disponibles, relatives a l’any 2015, constata que la bretxa salarial de gènere en termes anuals es va reduir en 2,1 punts entre 2014 i 2015. Per sexes, el salari mitjà dels homes es va situar en 27.514 euros i el de les dones va ser de 20.946 euros, un 23,9% inferior.
 
La directora general d’Igualtat ha lamentat que tot i la millora, les dones encara són víctima de dos fenòmens en el mercat laboral. D’una banda, el que es coneix com a sol enganxós, que les situa a la part baixa de l’escala salarial (un 25% cobren 11.824 euros o menys, mentre que només un 10% dels homes guanyen menys d’11.526 euros). I, d’altra banda, el sostre de vidre, ja que les dones més ben remunerades reben de mitjana un sou anual que és gairebé 9.000 euros inferior al dels seus companys.
 
L’estudi també posa de manifest que el nombre d’hores treballades té un impacte important en el guany anual i, per tant, en molts casos el menor salari femení s’explica per un major pes del treball a temps parcial (la taxa de parcialitat femenina se situa entorn del 20% davant del 7% de la masculina, d’acord amb les dades de l’EPA).
 
L’Enquesta anual d’estructura salarial de l’INE evidencia també que les diferències de guany brut anual tendeixen a créixer amb l’edat. Un fet que s’ha intensificat els darrers anys, en què la bretxa salarial de gènere ha anat a la baixa en els grups d’edat més joves, mentre que ha augmentat en el tram a partir de 55 anys.
 
Per nacionalitat, la bretxa de gènere és menys marcada entre les persones d’origen estranger, tot i que des de 2013 està en creixement. Mata ha assenyalat que la menor desigualtat salarial entre homes i dones estrangers s’explica perquè els salaris masculins estan més ajustats a la baixa i, també, pot estar associada a la menor participació de la dona estrangera en el mercat laboral (la taxa d’activitat és uns 5  punts inferior a la de les dones nacionals).
 
Pel que fa al tipus de jornada, la bretxa salarial a temps complet (15,4%) duplica la del temps parcial (7,1%), tot i que la tendència dels darrers anys és que la bretxa entre els ocupats a temps complet es va reduint mentre que es va eixamplant entre els qui ho fan a temps parcial.
 
En referència al tipus de contracte, les dades constaten que a major estabilitat laboral, majors diferències salarials. En aquest sentit, les dones amb contracte temporal cobren un 13,6% menys que els seus companys, una diferència que s’amplia fins el 24,4% en els contractes indefinits.
 
Finalment, per tipus d’ocupació, la bretxa més elevada s’observa en les ocupacions elementals (33,2%), seguida dels treballadors dels serveis de restauració, personals i venedors (30,2%). Aquests grups són els que requereixen un nivell de qualificació elemental, presenten els salaris més baixos i tenen una forta presència femenina. En l’altre extrem, la bretxa en el grup de tècnics i professionals científics i intel·lectuals s’ha escurçat des de 2013 i a hores d’ara és la més baixa de tots els grups ocupacionals (18,7%); col·lectiu en què les ocupacions tenen un nivell de qualificació elevat.
 
Actuacions de la Direcció General d’Igualtat
 
L’Àrea d’Igualtat d’Oportunitats de la Direcció General d’Igualtat, té com a principal objectiu promoure la igualtat d’oportunitats de dones i homes en l’àmbit laboral, mitjançant l’impuls de mesures de sensibilització, formació i suport tècnic a les empreses, administracions públiques i altres organitzacions públiques i privades, així com als agents socials i les persones treballadores.
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha prioritzat l’acció d’aquesta àrea, fet que s’ha traduït en un increment del pressupost de 91.703 euros el 2016 fins a 582.784 euros el 2017.
 
Entre d’altres actuacions per combatre la xacra de la desigualtat salarial entre homes i dones, l’Àrea participa activament en la Comissió d’Igualtat i Temps del Consell de Relacions Laborals. En el marc d’aquest organisme forma part del grup de treball dedicat a abordar la bretxa salarial i està elaborant una guia per a la igualtat retributiva.
 
Així mateix, l’Àrea d’Igualtat d’Oportunitats treballa al costat de les empreses i organitzacions amb assessorament pel que fa a Plans d’Igualtat i mesures de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.
 
Durant l’any passat, es van revisar i avaluar un total de 74 plans d’igualtat. Els 46 que van ser aprovats, han repercutit en més de 13.000 treballadores i treballadors. A dia d’avui, el registre del Departament suma més d’un centenar de plans d’aquestes característiques, que tenen una afectació directa a prop de 45.000 persones.
 
D’altra banda, mitjançant el Contracte Programa amb els ens locals, Treball, Afers Socials i Famílies va subvencionar l’any passat amb un total de 350.000 euros 115 projectes arreu del territori amb la finalitat de facilitar l’elaboració i la implementació de plans d’igualtat a les organitzacions públiques i empreses.
 
També a partir d’una nova línia de subvencions per a entitats socials, el Departament va finançar amb 150.000 euros accions d’entitats dirigides a fomentar la igualtat d’oportunitats de dones i homes en el treball.
 
Pel que fa a la formació, prop de 1.300 persones han participat en algun dels cursos, presencials o en línia, que ha coordinat l’Àrea durant el 2017.