• Imprimeix

Les fundacions especials destinen 60,2 milions d'euros a projectes d'obra social a Catalunya el 2017, un 5,43% més

Torna
Dimecres, 31 d'octubre de 2018

  • El 88% de la inversió es va destinar a projectes relacionats amb l’àmbit de  l’assistència social (44,4%) i l’educació i la cultura (43,6%)
Fotografia de la Casa Coll i Regàs

Fotografia de la Casa Coll i Regàs

Les set fundacions especials continuen mantenint viu el llegat de l’obra social com a successores de les antigues caixes d’estalvis, després de quatre anys de la seva transformació. Així es reflecteix en l’Informe que des del 2014 elabora la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades d’execució pressupostària que faciliten les mateixes entitats. L’any 2017, les set fundacions van invertir 60,2 milions d’euros a projectes d’obra social, el que representa un 5,43% més que durant el 2016 i un 16,89% respecte al 2014, primer exercici complert després de la transformació.
 
Segons les dades de l’Informe, que es pot consultar a la pàgina web del Departament, la Fundació Catalunya-La Predera hi va destinar un 60,8% del total invertit; la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa, el 29,1%; la Fundació Pinnae, el 3,8%; la Fundació Iluro, el 2,1%; la Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859, el 2,0%; la Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa, l’1,8%; i la Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu, el 0,4%.
 
El document analitza les dades i classifica la informació per objectius harmonitzats i definint amb les entitats tot un seguit d’indicadors que serveixen per mesurar-ne el grau de compliment. D’aquesta manera es pot conèixer de primera mà la situació real de l’activitat econòmica que realitzen aquestes entitats.
 
D’acord amb aquesta classificació, dels 60,2 milions d’euros que les Fundacions van destinar a obra social un 44,4% (26,73M€) es va invertir en projectes d’assistència social; el 43,6% (26,25M€) es va destinar a  l’àmbit de l’educació i la cultura; el 6,2% (3,72M€) a la difusió i protecció del patrimoni natural i del medi ambient; i el 5,8% (3,47M€) per al foment de l’excel·lència.
 
Una obra social en creixement: 2,72 milions de destinataris i 477 accions arreu de Catalunya

L’any 2017, les set Fundacions van realitzar un total de 97 projectes, que es van traduir en 477 accions repartides per tot Catalunya, de les quals es van beneficiar un total de 2.717.652 persones.
 
La majoria d’aquests destinataris, més de la meitat (1.908.868), es concentren en l’àmbit del foment de la cultura i l’educació. Per projectes, el major nombre d’activitats també es van realitzar dins del camp del foment de l’educació i la cultura (38 projectes), seguit de l’assistència social i la cooperació per al desenvolupament (35 projectes), entre els que destaquen les accions realitzades en auditoris i centres culturals (9), i la inserció de discapacitats (14) o serveis dirigits a la gent gran (11). Aquests projectes coincideixen amb els de major import destinat: 14,4M d’euros per auditoris i centres culturals; 11,6M per a la inserció de discapacitats i 9,8M per a serveis per a la gent gran. També ressalten pel volum de recursos destinats les activitats de lleure en família i espectacles (5,7M) o les realitzades en centres educatius (4,5M); els espais cívics (3,6M); l’educació ambiental (2,8M) o les accions relacionades amb el suport a la infància (1,5M).
 
L’informe inclou l’accés a un mapa interactiu on es geolocalitzen les 477 accions al territori vinculades als diferents projectes duts a terme per totes i cadascuna de les Entitats.
 
De caixes d’estalvis a fundacions privades especials amb un objectiu: preservar i assegurar la continuïtat de l’obra social

Al juliol de 2013 va culminar la transformació de les caixes d’estalvis catalanes en fundacions de caràcter especial. Un procés que el Govern de la Generalitat va promoure amb la Llei del Parlament de Catalunya 9/2012 del 25 de juliol, de modificació del text refós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya amb un objectiu: preservar i assegurar la continuïtat de les seves obres socials, afermar el patrimoni i els actius que hi estaven lligats i traspassar la governança de l’activitat social i el patrimoni als patronats de les noves fundacions privades, tot mantenint el seu arrelament en el territori. 
 
Per a més informació es pot consultar l’Informe al web: “Activitat de les fundacions especials. Pressupost 2017”