• Imprimeix

Equipaments cívics

El Departament competent en acció cívica i comunitària disposa d’una xarxa amb més de 150 equipaments cívics, entre casals cívics, casals de gent gran, cases del mar, ludoteques i hotels d’entitats

Són espais públics de participació i convivència oberts a tothom, amb la missió principal de vertebrar la comunitat per afavorir la cohesió social, l’equitat, l’arrelament i el sentiment de pertinença al país i promoure la transmissió de valors cívics i comunitaris que permetin la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes mitjançant un conjunt de serveis i recursos a l’abast de tota la comunitat.

Tenen per objecte l’empoderament de les persones i les entitats a través del desenvolupament personal, cívic, comunitari, social, cultural i de lleure i el foment de l’associacionisme, la cultura del voluntariat i la participació ciutadana des d’una vessant laica com a elements que afavoreixen la convivència, el civisme i la inclusió social.