• Imprimeix

Equipaments cívics i activitats

La Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària disposa d’una xarxa d’equipaments distribuïts arreu del territori formada per prop de 70 oficines i més de 150 equipaments cívics. Aquesta xarxa s’ha anat consolidant segons les necessitats demogràfiques i territorials i se n’han millorat les infraestructures, així com la programació d’activitats i serveis que ofereix.

Els equipaments cívics es defineixen com a espais públics, oberts a tothom, amb unes característiques estructurals i funcionals definides, per a la dinamització sociocultural i l’acció comunitària. Aquests equipaments s’organitzen en diverses tipologies: casals cívics, casals de gent gran, cases del mar, ludoteques i hotels d’entitats. Tenen la funció de facilitar a una localitat, barri o comunitat els elements necessaris per assegurar el foment del civisme i la participació comunitària.

D’altra banda, les oficines són dependències administratives d’atenció directa que apropen la Generalitat i els seus recursos al conjunt de la ciutadania, tant a les persones com a les entitats. Les oficines suposen un important element vertebrador del territori i un instrument per al foment del civisme.