• Imprimeix

Equipaments cívics

Els equipaments cívics són espais oberts al ciutadà i a les entitats on es realitzen diverses activitats de caire social, cultural, lúdic i educatiu amb l’objectiu d’incentivar la participació ciutadana, millorar la cohesió social i promoure el civisme.

El Departament competent en acció cívica i comunitària disposa d’una xarxa amb més de 150 equipaments cívics, que es classifiquen en casals cívics, casals de gent gran, cases del mar, ludoteques i hotels d’entitats. A més, els municipis catalans tenen els seus propis equipaments cívics de titularitat pública o privada.

Per tal d’agrupar els equipaments cívics de Catalunya i facilitar el seu coneixement i accés al ciutadà, la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el projecte XECAT (Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya). Els objectius d’aquesta plataforma tecnològica són esdevenir un canal de comunicació per a tots els equipaments adherits compartint recursos a fi de millorar el servei que presten a la comunitat i informar al públic en general de les activitats que organitzen.