• Imprimeix

Casals de gent gran

Són equipaments cívics destinats al col·lectiu de les persones grans, que tenen com a finalitat promoure el seu benestar i la seva participació com a membres actius de la societat.

Què s'hi pot fer? 

Els casals de gent gran ofereixen als seus usuaris la possibilitat de gaudir de serveis i d'activitats que tenen com a objectiu fomentar la convivència, les relacions intergeneracionals i la participació en la comunitat.

Activitats i programes

Als casals de gent gran es duen a terme:

 • Activitats formatives, esportives, artesanals, musicals, d'apropament a les noves tecnologies, etc. dissenyades a partir de les propostes dels usuaris de cada equipament.
 • Participació en intercanvis culturals i trobades amb altres casals de tot el territori català.

 

Programa d'informàtica i comunicació. Les cibercaixes

 • Què és?
  En el marc del conveni de col·laboració amb la Fundació “la Caixa” el Departament impulsa i promou en els seus casals de gent gran el programa d’acostament de les persones grans a les tecnologies de la informació i la comunicació.
  El programa pretén acostar les persones grans a les noves tecnologies mitjançant la realització de tallers d’informàtica i suport a l’autoaprenentatge a les aules obertes.
 • Què es pot fer?
 1. Activitats formatives
  • 1.1 Formació continuada:
   • Taller d’iniciació a la informàtica
   • Taller d’Internet
   • Taller d’edició
   • Taller de fotografia digital
   • Taller d’eines de presentació
   • Taller de recursos de gestió: fulls de càlcul
   • Taller de recursos de gestió: bases de dades
   • Taller d’edició de vídeo digital
  • 1.2 Cursos de formació del voluntariat
  • 1.3 Tallers per a la promoció de les relacions intergeneracionals: 
   • Tallers d’introducció a Educàlia
   • Tallers de Nadàlia amb gent gran
  • 1.4 Concurs de pintura artística per ordinador
 2. Aula Oberta
 • Horari
  De dilluns a divendres, matí i tarda (consulteu l’horari específic segons el casal que l’organitza).
 • Què s'ha de fer per participar-hi?
  Disposar del carnet de persona usuària d’un casal de gent gran de la Generalitat de Catalunya o d’un esplai de la Fundació “la Caixa”.
 • Qui ofereix el servei?
  El Departament a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, en conveni amb la Fundació “la Caixa”.
 • Què es pot trobar?
  Cibercaixes dotades d'equips informàtics amb maquinari i programari d’última tecnologia connectats a la xarxa d’Internet.

Horari

Els casals de gent gran estan oberts tots els dies de la setmana de 10 a 13,30 h i de 15 a 20 h.

Què s'ha de fer per participar-hi?

El requisits que s'han de complir són:

 • Residir al territori de Catalunya.
 • Haver complert els 60 anys.
 • Ser pensionista o treballador en atur major de 52 anys i, en tots els supòsits d'edat, els seus cònjuges o persones amb anàloga relació d'afectivitat.

Sol·licitud del carnet de persona usuària

Cal contactar amb el casal de gent gran més proper al lloc de residència i formalitzar la sol·licitud d'usuari. En el moment de fer-ho s'ha de presentar el DNI i, en els casos dels pensionistes i dels treballadors majors de 52 anys, un document que acrediti aquesta condició.

De qui depenen?

De la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària que pertany al Departament.

Què s'hi pot trobar?

Cafeteria-menjador, biblioteca, sala de lectura amb premsa diària, sales d'activitats, mediateques, aules informàtiques, etc. i d'altres activitats i serveis que s'ajusten a les necessitats de les persones usuàries, d'acord amb els indrets on estan situats els centres, la seva cultura, els seus costums o les seves tradicions.

Data d'actualització:  09.02.2017