• Imprimeix

Ludoteques

Les ludoteques són espais que tenen una finalitat lúdica, coeducativa, comunitària, cívica, inclusiva, social i cultural, que elaboren i porten a terme un projecte sòcioeducatiu, i que tenen com a objectiu principal garantir el dret dels infants al joc i col·laborar en el desenvolupament integral de la persona, per la qual cosa estan dotats d'un fons organitzat de jocs, joguines i altres elements lúdics. Les ludoteques estan dirigides i/o coordinades per ludotecaris/àries.

Decret de ludoteques

El Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual es regulen les ludoteques, amb l’objectiu de definir el seu règim jurídic i les seves funcions respecte a altres centres que tenen cura de nenes i nens i que queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma.

Què s'hi pot fer?

  • Divertir-se, jugar i passar-ho bé, desenvolupant la imaginació i la creativitat.
  • Jugar amb jocs i materials adequats a les preferències dels infants.
  • Els nens i les nenes poden fer amics per jugar i hi poden trobar un espai per reunir-se.

Què s'ha de fer per participar-hi?

Cal portar:

  • Una fotografia.
  • Autorització del pare o la mare, o del tutor o la tutora legal.
  • Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social.
  • Omplir el full amb les dades de la persona usuària.
  • Cal l'assistència del pare o la mare, o el tutor o la tutora legal, en el moment de formalitzar la inscripció.

De qui depenen?

De la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària.

Què hi ha?

Hi ha diferents espais:

• Jocs de taula (regles simples i regles complexes).
• Jocs simbòlic (botigues, casa, cotxes, disfresses, minimons, escenaris construïts amb material divers etc.).
• Jocs d'habilitat (construcció, estratègia, de circuit, circ, assemblage, etc.).
• Jocs cooperatius.
• Jocs del món.
• Jocs matemàtics.
• Tallers creatius i construcció de joguines amb material de rebuig.

 

També ofereixen altres serveis:

• Visites per a grups i col·lectius (concertades prèviament).
• Fons de consulta sobre temes de joc i joguines.
• Assessorament a famílies i professionals del món educatiu.
• Espai de joc en família.
• Servei de préstec de jocs i joguines per a usuaris inscrits a la ludoteca.

Funcions

Les funcions de les ludoteques de la Generalitat de Catalunya són:


• Funció lúdica.
La ludoteca és un espai de joc i relació on infants i joves poden gaudir del seu temps d'esbarjo utilitzant el fons organitzat de jocs i joguines i participant de les activitats.

• Funció coeducativa.
Tota la intervenció de la ludoteca està orientada a promoure una educació integral de la persona, fomentant actituds, de gènere, valors i hàbits positius per a un mateix i pels altres; les accions s’enfocaran per desenvolupar, especialment, la creativitat, la responsabilitat, l’autonomia, la coherència i la solidaritat.

• També es dinamitzen activitats d'educació per al consum i d'informació sobre jocs i joguines.

• Funció cívica.
La ludoteca ofereix el marc ideal per afavorir actituds solidàries i acceptació de la diferència, fomentant l’educació en els valors dels drets humans, la cohesió social i la equitat de gènere. Potenciant la resiliència per créixer des del conflicte i la capacitat de superació davant dels obstacles.

• Funció social.
La ubicació en un entorn i una realitat amb trets i necessitats concretes són el punt de partida del treball de la xarxa de ludoteques. Una part fonamental del valor pedagògic de la ludoteca ve donat pel seu paper com a espai de lliure relació entre els usuaris, possibilitant la integració d’infants i joves amb necessitats educatives especials en un marc de relació lúdica.

• Funció cultural.
Promoure el coneixement de la cultura catalana i el sentiment de pertinença al país.

• Fomentar la interculturalitat.
Un espai lúdic i educatiu que possibiliti la interacció i el reconeixement de l’altre en la dimensió intercultural.

Data d'actualització:  04.07.2018