• Imprimeix

Ludoteques

Les ludoteques són espais delimitats que tenen una finalitat lúdica, educativa, cívica, social i cultural, que elaboren i porten a terme un projecte educatiu, i que tenen com a objectiu principal garantir el dret dels infants al joc i col·laborar, així, en el desenvolupament integral de la persona, per la qual cosa estan dotats d'un fons organitzat de jocs, joguines i altres elements lúdics. Les ludoteques estan dirigides i/o coordinades per ludotecaris/àries.

Decret de ludoteques

El Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual es regulen les ludoteques, amb l’objectiu de definir el seu règim jurídic i les seves funcions respecte a altres centres que tenen cura de nenes i nens i que queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma.

Què s'hi pot fer?

 • Divertir-se, jugar i passar-ho bé, desenvolupant la imaginació i la creativitat.
 • Jugar amb jocs i materials adequats a les preferències dels infants.
 • Els nens i les nenes poden fer amics per jugar i hi poden trobar un espai per reunir-se.

Què s'ha de fer per participar-hi?

Cal portar:

 • Dues fotografies.
 • Autorització del pare o la mare, o del tutor o la tutora legal.
 • Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social.
 • Full amb les dades de la persona usuària.
 • Cal l'assistència del pare o la mare, o el tutor o la tutora legal, en el moment de formalitzar la inscripció.

De qui depenen?

De la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària.

Què hi ha?

Hi ha diferents espais:

 • Jocs de taula.
 • Jocs d'imitació de la vida diària (botigues, casetes de nines, cotxes, disfresses, etc.). 
 • Jocs d'habilitat.
 • Jocs de competició (billar, circuit de cotxes elèctrics, futbolí, etc.).

 

També ofereixen altres serveis:

 • Visites per a grups i col·lectius (concertades prèviament).
 • Fons de consulta sobre temes de joc i joguines.
 • Assessorament a pares i professionals del món educatiu.
 • Tallers educatius, lúdics i de construcció de joguines.
Data d'actualització:  09.12.2015