• Imprimeix

Procés participatiu per a potenciar la vinculació dels equipaments cívics al seu entorn

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament, conjuntament amb la Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica, del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència impulsa un procés de reflexió en relació a les potencialitats del paper dels equipaments cívics (EC) en el territori. Els Casals Cívics de la Generalitat de Catalunya són espais públics de participació i convivència oberts a tothom, que volen promoure la transmissió de valors cívics i comunitaris que permetin la millora de la qualitat de vida de la ciutadania mitjançant un conjunt de serveis i recursos a l’abast de tota la comunitat.

En aquest marc, durant els mesos d’octubre i novembre s’han organitzat unes sessions de treball arreu de Catalunya, amb l’objectiu de reflexionar conjuntament i compartir les oportunitats en l’acció de l’equipament cívic en el seu entorn i quina ha de ser la seva implicació en el seu entorn proper, en el seu treball amb la comunitat i en el seu aspecte inclusiu.

 

Les següents:

a) Sensibilitzar i fomentar la cultura cívica amb actuacions que promoguin els valors i els comportaments que afavoreixen la convivència i la cohesió social. 

b) Socialitzar i integrar amb actuacions que permetin oferir un entorn normalitzat i normalitzador on les persones puguin sentir-se acollides i pertanyents a la seva comunitat.

c) Prevenir a partir d’actuacions que permetin atendre i reforçar les persones en situacions de risc i en processos d’exclusió social. 

d) Promoure iniciatives de la comunitat mitjançant actuacions que potenciïn espais d’intercanvi d’experiències personals, socials i comunitàries entre persones, quan aquelles tinguin per objectiu la prevenció, la integració i el treball a la comunitat.  

El Casal Cívic és un espai multigeneracional,  intergeneracional i divers que ofereix serveis, programes i/o activitats per a que totes les persones (infants, joves, adults, gent gran) puguin fomentar les seves aficions, ampliar coneixements, relacionar-se, sentir que formen part d’un projecte comú. Algunes activitats es dissenyen pensant amb edats concretes i les seves expectatives i necessitats i altres, són activitats comuns facilitant l’intercanvi i l’enriquiment de les relacions entre diferents generacions. 

Aquestes activitats i serveis estan impulsades des de les entitats o les administracions, ja que aquestes últimes cedeixen espais de caràcter puntual o estable a d’altres administracions, entitats o col·lectius específics per a la realització dels seus programes i activitats;  l’objectiu és el de donar-los suport en la consecució de les seves finalitats, de sumar esforços en l’assoliment del treball per a la comunitat i com a mecanisme d’enfortiment de la societat civil. Han de ser accions de caràcter i d’interès col·lectiu.


El Casal vol possibilitar fer xarxa i descobrir el valor de la participació comunitària. Per tant, també poden participar i/o coordinar serveis, programes i activitats amb entitats i altres administracions per la realització de projectes conjunts de caire comunitari. 


El casal cívic desenvolupa la seva funció amb dos criteris: 

• Empoderant les persones i les entitats a través del desenvolupament personal, cívic, comunitari, social, cultural i de lleure i el foment de l’associacionisme, la cultura del voluntariat i la participació ciutadana des d’una vessant laica com a elements que afavoreixen la convivència, el civisme i  la inclusió social. 

• Promovent la dinamització cívica i comunitària, la vida associativa, la inclusió social, la inserció sociolaboral, la participació i el benestar de la ciutadania.
Valorem que la vostra mirada, des del coneixement del territori que com a professional, membre d’una entitat o servei teniu, és clau per definir les futures línies d’actuació que puguin enfortir el paper del casal com a instrument per a vertebrar la comunitat, afavorir la cohesió social i l’arrelament al territori. 

Eixos de reflexió 

La reflexió es centrarà en l’anàlisi d’oportunitats dels equipaments cívics i s’articularà sobre tres eixos: 

• Amb relació a quines necessitats existents al nostre territori podria actuar el Casal?

• Com podria enfortir el Casal la vinculació al territori? Trobem a faltar el Casal en algun espai de relació, treball o participació del barri o territori?

• Com potenciar la implicació activa d’entitats i persones usuàries en la dinàmica del Casal? 

 


El marc de reflexió i debat: límits del debat

Per desenvolupar aquesta reflexió conjunta, hem de tenir en compte el marc de funcionament dels Casals:

 imatge_marc

 

Pel que fa a les bases de la participació: 

• A les sessions seran convocades els tècnics d’altres equipaments i serveis del territori, i aquelles entitats de caire cívico-socials de l’entorn del Casal. 

• Totes les entitats i tècnics participants aporten valor i diversitat al procés, en aquest sentit l’objectiu del procés no és el consens, sinó garantir la màxima participació de perfils diversos per aconseguir els objectius proposats. El procés recollirà totes les aportacions i propostes, per tal d’enriquir la presa de decisions de la DGACC quant a la millora de la implicació de l’equipament en el seu entorn.

• Totes les propostes que respectin els límits del debat seran tingudes en compte. La DGACC es compromet a explicar quines propostes s’han incorporat i quines no i les justificacions corresponents.

• A les sessions, hi assistiran les persones tècniques corresponents per resoldre els dubtes que puguin sorgir en els debats.

• Per garantir el bon funcionament del procés, una persona tècnica aliena a la DGACC dinamitzarà els tallers participatius.

 

A continuació s’indiquen els dies i equipaments on es duran a terme les sessions, i els casals participants. Com a norma general, les sessions es realitzaran de 17 a 19.30 hores.

Catalunya central: Igualada, el 16 d’octubre
CC Igualada – Montserrat (seu on es farà la sessió)
CC Igualada – Casal del Passeig

Vallès: Terrassa, el 17 d’octubre
CGG Terrassa – Ca N’Aurell (seu on es farà la sessió)
CC Terrassa – Pla de Bonaire
CC Terrassa – Sant Llorenç de Munt
CGG Terrassa – Sant Llorenç de Munt
CC Terrassa – Can Jofresa
CC Terrassa – Can Roca
CGG Terrassa – Ca N’Anglada
CGG Terrassa - Les Arenes
CGG Terrassa – Centre
CGG Terrassa – La Maurina
CGG Terrassa – Sant Pere Nord
CGG Terrassa – Can Boada

Terres de l’Ebre: Tortosa, el 19 d’octubre
CGG Tortosa (seu on es farà la sessió)
CM Sant Carles de la Ràpita
CC Alcanar

Alt Pirineu: La Pobla de Segur, el 23 d’octubre
CC La Pobla de Segur (seu on es farà la sessió)
CGG Tremp
CC Sort

Barcelonès nord: Badalona, el 24 d’octubre
CGG Badalona – Nova Lloreda (seu on es farà la sessió)
CC Badalona – Sant Roc
CC Badalona – Pomar
CGG Badalona – Pomar
CC Badalona – Llefià
CC Badalona – Salut Alta
CGG Badalona – Joan Valera
CGG Badalona – Lloreda
CGG Badalona – Sant Crist

Barcelonès sud: El Prat de Llobregat, el 26 d’octubre
CC El Prat de Llobregat – Delta (seu on es farà la sessió)
CC El Prat de Llobregat – Lo Gaiter

Barcelonès: Barcelona, el 30 d’octubre
CC Barcelona – Magòria (seu on es farà la sessió)
CGG Barcelona - Sants

Girona: Olot, el 7 de novembre
CC Olot

Lleida: Lleida, el 9 de novembre
CC Lleida

Camp de Tarragona, el 14 de novembre
CC Tarragona - Campclar (seu on es farà la sessió)
CM Tarragona

 

Responsables i referents d’equipaments:
2 sessions a Taulat pel 23 i 24 de novembre