• Imprimeix

Recursos per a ens locals

Programa de formació

S'adreça tant al personal dels serveis públics de la Generalitat, com a treballadors dels ens locals integrats en la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública i els serveis d'iniciativa privada

Contractes programa

El Departament estableix contractes programa de caràcter plurianual amb consells comarcals i ajuntaments de més de vint mil habitants per millorar la coordinació entre les administracions i finançar serveis socials com l'atenció primària, el transport adaptat o l'atenció especialitzada a la gent gran amb dependència.

Aplicatius per a professionals

Accés a aplicatius de gestió d'accés restringit que el Departament posa a disposició del col·lectiu professional dels serveis socials

Protocols d'actuació

Recull dels protocols elaborats pel Departament amb l'objectiu d'aconseguir una intervenció coordinada de les institucions públiques i la comunitat professional implicada en determinades situacions i processos relacionats amb els àmbits de competència del Departament

Directoris i cercadors d'entitats i establiments

Aquesta secció ofereix accés a les dades de moltes entitats, establiments, equipaments i serveis que treballen en els àmbits d'actuació del Departament

Recursos específics per àmbits tematics

Eines i recursos de suport que el Departament ofereix als ens locals, organitzats per àmbits temàtics