• Imprimeix

Recursos específics per àmbits tematics

  

Serveis socials

Documentació per a l'elaboració de plans locals d'actuació en matèria de serveis socials, una guia per a la implementació de la Lei 12/2007, documents per als reculls de dades de serveis socials, informació bàsica sobre el sistema d'informació social Hèrcules, els consells locals de participació en serveis socials i els contractes programa. Aquests són els principals recursos per a ens locals que ofereix el BSF en aquest àmbit d'actuació.

Famílies

Informació per als ajuntaments dels municipis interessats a oferir el programa formatiu 'Créixer amb tu', adreçat a pares i mares amb fills o filles menor de tres anys.

Gent gran

Aquesta secció inclou eines de gestió, informació d'activitats formatives, perfils professionals d'atenció a la gent gran i altres recursos d'interès per als professionals especialitzats en aquest col·lectiu.

Immigració

Serveis i diversos recursos de suport que es posen a disposició dels ens locals.

Inclusió i cohesió social

Programa per al desenvolupament de plans locals per a la inclusió social, un dels instruments amb què es poden dotar els municipis per afavorir la inclusió social.

Infància i adolescència

Protocols d'actuació, mòduls econòmics aplicats als centres concertats de la DGAIA, perfils professionals, serveis socials especialitzats, la guia bàsica de la DGAIA i publicacions són alguns dels serveis que ofereix el BSF als professionals de la infància i l'adolescència.

Joventut

Accés als serveis i recursos que la Direcció General de Joventut posa a disposició dels professionals de les polítiques de joventut.

Persones amb dependència

Recull de recursos per a professionals, també dels ens locals, que treballen en l'àmbit de l'atenció a la dependència: procés de reconeixement de la dependència, elaboració del PIA i formació especialitzada, entre d'altres.

Persones amb discapacitat

Recull i accés als recursos que el BSF ofereix als professionals de l'àmbit de l'atenció a persones amb discapacitat: descripció dels perfils de professionals, accés a l'oferta de formació especialitzada, informació relativa a la gestió de les entitats i establiments proveïdors de serveis socials i publicacions especialitzades.