• Imprimeix

Recursos per a entitats

Les entitats proveïdores de serveis socials poden trobar en aquest apartat totes les informacions i utilitats del seu interès. S'ofereix informació de la reglamentació, de les obligacions, requeriments, convocatòria de subvencions i registre d'entitats, entre d'altres, per treballar en l'àmbit dels serveis socials.

Ajuts, subvencions i altres tràmits

Informació dels tràmits que convoca el Departament per a entitats que treballen en serveis socials i en altres àmbits de la seva competència

Programa de formació

Oferta de cursos de formació especialitzada dirigits a la comunitat professional dels Sistema català de serveis socials.

Protocols d'actuació

Recull dels protocols d'actuació elaborats pel Departament amb l'objectiu d'aconseguir una intervenció coordinada de les institucions públiques i la comunitat professional implicada en determinades situacions i processos relacionats amb els seus àmbits de competència

Registre d'entitats, serveis i establiments socials (RESES)

Les entitats proveïdores de serveis socials poden trobar en aquest apartat totes les informacions i utilitats del seu interès. S'ofereix informació de la reglamentació, de les obligacions, requeriments, convocatòria de subvencions i registre d'entitats, entre d'altres, per treballar en l'àmbit dels serveis socials.La inscripció al Registre atorga l'autorització administrativa necessària per desenvolupar les activitats de les entitats titulars de serveis i/o establiments socials.

Acreditació de serveis

Requisits i procediments d'acreditació de serveis per treballar en establiments i oferir serveis socials.

Suport a entitats de l'àmbit de les migracions

Recursos que s’ofereixen a la xarxa associativa, tant de persones immigrades com d'entitats de suport que treballen per a l'acollida i la integració de la nova ciutadania.

'XeCat', Xarxa d'Equipaments Cívics de Catalunya

La Xarxa d'equipaments cívics de Catalunya té l'objectiu de ser una eina de divulgació, informació i comunicació entre els diferents equipaments cívics. La XeCat permet compartir els recursos i així millorar l'eficàcia i els serveis que s'ofereixen a la ciutadania.