• Imprimeix

Acreditació de serveis

Acolliments i adopcions

  • Institucions Col·laboradores d'Integració Familiar (ICIF)

    Les entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat la protecció de menors han de reunir els requisits previstos i estar acreditades d'acord amb el Decret 337/1995, de 28 de desembre, per desenvolupar les funcions de mediació que els atribueix la llei per integrar els infants en una família.

Data d'actualització:  02.03.2010