• Imprimeix

Recursos per a professionals

La comunitat de professionals que treballen en els àmbits d'actuació del Departament poden trobar en aquesta secció tots els recursos generals i específics que els poden ser útils en la tasca diària, així com l'accés a altres espais d’interès on poden trobar informació.

DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials

DIXIT és tant un espai físic de lliure accés amb cinc centres de documentació de referència a Catalunya especialitzats en serveis socials i drets de ciutadania, com una plataforma innovadora en línia de serveis per al col·lectiu professional del camp social.

Publicacions

Publicacions en què ha participat el Departament des de l'any 2000 distribuïdes per col·leccions i per àmbits temàtics.

Programa de formació

S'adreça tant al personal dels serveis públics de la Generalitat com a treballadors dels ens local integrats en la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública i els serveis d'iniciativa privada.

Comitè d'Expertes i Experts en Formació en l'Àmbit de l'Acció Social

Ha elaborat i aprovat documents de definició de nombrosos perfils professionals i d'aptitud a partir de les funcions que han d'exercir, la titulació mínima d'accés i la formació teoricopràctica específica necessària.

Protocols d'actuació

Elaborats des del Departament amb l'objectiu d'aconseguir una intervenció coordinada de les institucions públiques i la comunitat professional implicada en determinades situacions i processos relacionats amb els seus àmbits de competència.

Aplicatius per a professionals

Accés a aplicatius de gestió d'accés restringit que el Departament posa a disposició del col·lectiu professional dels serveis socials.

Recursos específics per àmbits temàtics

Recull adreçat a professionals de determinats àmbits temàtics que són competència del Departament.

Prevenció de Riscos Laborals

Accés als manuals adreçats inicialment a diferents col·lectius professionals que col·laboren amb l'acció del Departament.

Personal auxiliar d’atenció a la dependència

Informació sobre la qualificació professional d'aquest col·lectiu

Professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors

Pautes d’actuació comunes per a totes aquelles professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors.

eCatalunya

Instrument de suport i de treball col·laboratiu perquè grups de professionals del Departament puguin desenvolupar la seva tasca fent ús de la interactivitat, la rapidesa i la personalització.