Un dels objectius estratègics del Departament per garantir la qualitat, l'eficiència i l'eficàcia de l'atenció social que la xarxa de responsabilitat pública ofereix a la ciutadania de Catalunya és promoure la formació de la comunitat professional dels serveis socials.

Aquest espai recull totes les activitats del Programa de formació adreçades tant al personal dels serveis públics del Departament i la Generalitat, com dels ens local integrats en la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública i els serveis d’iniciativa privada.