Els protocols d'actuació són models de intervenció que determinen les accions necessàries per l'abordatge coordinat de diverses situacions. S'elaboren des dels diferents àmbits del Departament i s'adrecen a les institucions públiques i a la comunitat professional implicada.

Cada protocol és, per al col·lectiu de professionals, un instrument de treball amb assessorament i informació que inclou mesures, mecanismes de suport, coordinació i cooperació, recomanacions i propostes d'intervenció en diferents àmbits. Els protocols defineixen les formalitats i la successió d'actes que s'han de seguir perquè siguin executats correctament. En aquest apartat els trobareu organitzats en funció de l'àmbit temàtic a què fan referència.

Data d'actualització:  25.04.2018