El 31 de desembre de 2017 finalitza el termini perquè el personal auxiliar d’atenció a persones en situació de dependència pugui acreditar la seva qualificació professional (o, si escau, quan finalitzin els processos d'acreditació de l'experiència laboral o els programes formatius de qualificació que s'hagin iniciat abans d'aquesta data).

 

 

En aquest sentit, l’Ordre TSF/334/2016, de 12 de desembre, que regula la qualificació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència i convoca el procés d'habilitació excepcional per a professionals amb 55 anys o més a 31 de desembre de 2015.

Aquesta normativa determina:

  • La qualificació professional del personal auxiliar d’atenció a persones en situació de dependència i determina els títols o certificats vàlids per treballar com auxiliar en l’àmbit de la dependència.

Després de la publicació de l’Ordre, el 20 de desembre de 2016, els d’auxiliars d’atenció a persones en situació de dependència professionals de nova incorporació al sector han de tenir alguna de les titulacions següents:

  • Títol de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència (o el títol equivalent de tècnic/a en atenció sociosanitària).
  • Títol de tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria.
  • Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
  • Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones en el domicili.

 

  • L’exigibilitat dels requisits de qualificació professional.

Per les persones amb experiència amb anterioritat a l’àmbit d’atenció a la dependència abans de la publicació de l’Ordre, han de tenir algun dels certificats o títols indicats en cada una de les categories professionals, abans del 31 de desembre de 2017 o, si s’escau, quan finalitzin els processos d’acreditació de l’experiència laboral o els programes formatius de qualificació que s’hagin iniciat abans d’aquesta data.

 

  • El procediment d’habilitació excepcional de persones de 55 anys o més a 31 de desembre de 2015 (persones nascudes a l’any 1960 o anys anteriors)

Poden sol·licitar l’habilitació excepcional els professionals que a 31 de desembre de 2015 tenien una edat igual o superior a 55 anys, sempre i quan en el moment de fer la sol·licitud, acreditin una experiència d’almenys tres anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en els darrers 10 anys, en alguna de les ocupacions d’

Auxiliar de gerontologia (PDF)

Auxiliar per a l’atenció personal de persones amb discapacitat (PDF) 

Assistent/a d’atenció domiciliària – treballador/a familiar (PDF) 

- Assistent/a personal

 


El termini de presentació de sol·licituds està obert fins el 31 de desembre de 2017.

Per fer la sol·licitud consulteu el destacat a la dreta d’aquesta pàgina.

Requisits del personal auxiliar d’atenció a la dependència

 

Quadres descriptius de les titulacions i certificacions vàlides per a cada una de les ocupacions:

- Auxiliar de gerontologia (PDF)

- Auxiliar per a l’atenció personal de persones amb discapacitat (PDF)

- Assistent/a d’atenció domiciliària – treballador/a familiar (PDF)

 

Més informació

Si teniu dubtes podeu consultar els documents següents:

En cas de no trobar la resposta adequada podeu sol·licitar més informació per 

Destaquem

Procès d'habilitació excepcional de personal auxiliar d’atenció a persones en situació de dependència

Informació sobre el tràmit de sol·licitud i accés al formulari

Data d'actualització:  19.04.2017