• Imprimeix

Ajuts i subvencions atorgats

En aquesta secció es pot trobar la informació sobre els ajuts i subvencions que el Departament ha atorgat en els darrers anys, amb expressió dels beneficiaris, els imports i les finalitats de cada subvenció o ajut.

Les dades, que s'actualitzen anualment, estan ordenades per criteri cronològic, de més nou a més antic.

Dins de cada any, s’ofereixen dos llistats diferents: d'una banda, la Resolució que el Departament publica cada any al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb les subvencions atorgades d'un import igual o superior a 3.000 €, donant compliment a la normativa sobre la publicitat d'aquest tipus de subvencions; d'altra banda, el llistat amb tots aquells ajuts concedits per un import inferior a 3.000 €.

Actualització de les dades: anual.