• Imprimeix

2017

Contingut: Relació de beneficiaris per ajut concedit

Format de les dades: XLS i CSV

Data d'actualització:  12.06.2018

Subvencions 2017

  • De l'àmbit dels afers socials

Arxiu en XLS

Arxiu en CSV

 

  •  De l'àmbit del treball

Arxiu en XLS

Arxiu en CSV

  • Subvencions per a projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials (convocatòria ordinària)

 

Arxiu en XLS

Arxiu en CSV (més de 3.000€) 

Arxiu en CSV (menys de 3.000€) 

 

> Més informació a Tràmits Gencat 

 

  • Subvencions en l'àmbit social amb càrrec a l'assignació de l'IRPF

 

Arxiu en XLS

Arxiu en CSV (més de 3.000€) 

Arxiu en CSV (menys de 3.000€) 

 

> Més informació a Tràmits Gencat