• Imprimeix

Convocatòria de subvencions en l'àmbit social amb càrrec a l'assignació de l'IRPF

Esborrany de model de sol·licitud

Per tal de posar en coneixement de les entitats els continguts del formulari de sol·licitud de la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’àmbit de polítiques socials que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està tramitant, se n’avança l’esborrany.

Cal tenir present que aquest model no és definitiu i per tant, és susceptible de modificacions fins a la data de publicació de la convocatòria i obertura del termini de sol·licituds.

Informació relacionada