• Imprimeix

Activitats i projectes

Les activitats i els projectes els ofereixen la Direcció General de Famílies (DGF), la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA), la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC), la Direcció General de Joventut (DGJ), la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària (DGACC) i la Direcció General d'Igualtat (DGI).

A.2 Programes de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans (de caràcter anual).

A.3 Programes de promoció, mentoria i protecció de les persones grans (de caràcter anual).

 

B.1 Programes preventius d’atenció social comunitària per infants i joves en risc social (de caràcter anual).

B.2 Programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents (de caràcter anual).

B.3 Programes adreçats a millorar la capacitat i rendiment educatiu en infants i joves dins del sistema de protecció a la infància (de caràcter anual).

B.4 Programes adreçats al tractament i/o millora psicosocial d’infants i joves del sistema de protecció a la infància (de caràcter anual).

D.1 Activitats de suport a l’associacionisme de persones immigrades (de caràcter anual).

D.2 Activitats de caràcter singular de suport al diàleg intercultural, a l'empoderament de joves i dones d'origen immigrat en situació de risc i a la realització de jornades i d'altres projectes de ciutadania (de caràcter anual).

D.3 Activitats d’acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció internacional (de caràcter anual).

D.12 Projectes d’acollida i integració per a persones refugiades. 

L.1 Foment de l’accessibilitat a la comunicació del servei (de caràcter anual).

L.2 Foment de l’accessibilitat a l’accés i a l’interior de l’establiment (de caràcter anual).

M.1 Accions de sensibilització i promoció per avançar en la igualtat d’oportunitats de les dones en el treball (de caràcter anual).

M.2 Elaboració d’eines i materials per a fomentar la igualtat d’oportunitats de dones i homes, prioritàriament relacionades amb la igualtat salarial, la lluita contra els estereotips, la segregació ocupacional, l’accés de les dones a càrrecs directius , el foment de la coresponsabilitat i la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’àmbit laboral (de caràcter anual).

 

Q.4 Programa per a la participació en igualtat de condicions a les activitats d’educació en el lleure (de caràcter anual).

 

Data d'actualització:  26.06.2018