• Imprimeix

Seguiment de l'expedient

1. Presentació de la sol·licitud

Un cop enviada i presentada la sol·licitud des de Tràmits gencat, es veurà aquesta informació en pantalla:

 

Informació en pantalla

 

Alhora també es rebrà un avís per correu electrònic amb  indicació del codi de tràmit (ID) i un enllaç directe per entrar Tràmits gencat (a l’espai “estat de les meves gestions”). És molt important guardar aquest primer correu perquè permet entrar a Tràmits gencat directament sense haver d’utilitzar el certificat digital.

Passats uns minuts, es rebrà un segon avís, per tal de consultar la informació del número d’expedient del Departament.

2. Seguiment de l’estat de tramitació de la sol·licitud

Amb cada canvi d’estat, es rebrà un avís per correu electrònic. Aquests avisos sempre tenen un enllaç directe a l’espai “estat de les meves gestions” de Tràmits gencat. Es recomana entrar sempre des de l’enllaç rebut amb l’avís. Tot i així, també es pot entrar a Tràmits gencat:

 • Des de l’espai “la meva carpeta” (per entrar cal el certificat digital, el mateix amb què s’ha signat la sol·licitud).
 • Des de l’espai “estat de les meves gestions” (amb el codi ID del tràmit + NIF de l’entitat sol·licitant).
   

Informació de pantalla

 

Un cop s'accedeix a l'estat del tràmit, es pot veure la fase de tramitació de la sol·licitud. Els canvis d'estat que es podran veure són:

 • rebuda
 • en tramitació
 • pendent d'acció d'usuari
 • resolta

Informació relacionada

3. Comunicacions

Al formulari de sol·licitud hi ha un apartat on s’ha d’informar de l’adreça de correu electrònic (que és un camp obligatori). Si es volen rebre també avisos per SMS, cal que s’ompli el camp de telèfon mòbil (és un camp opcional).

Les entitats rebran un avís:

 • Quan presentin la sol·licitud.
 • Per informar-los del número d’expedient de la seva sol·licitud.
 • Quan hi hagin canvis d’estat de la tramitació.
 • Quan hi hagi requeriments de documentació.
 • Quan es publiqui la proposta de resolució provisional.
 • Quan es publiqui la resolució definitiva.

 

Un cop revisades les sol·licituds, s’enviaran, si escau, requeriments de documentació a les entitats sol·licitants mitjançant notificació electrònica. Per saber més sobre aquestes notificacions, podeu consultar l'apartat Notificacions electròniques de Tràmits gencat. La informació per donar resposta a aquests requerimets es pot trobar a l'apartat Resposta als requeriments del Departament en aquest web.

Data d'actualització:  24.03.2017