En aquest apartat es poden descarregar tots els formularis que les persones físiques i les entitats necessiten per a tramitar qualsevol qüestió que sigui competència del Departament.

Els formularis s'organitzen en funció de l'àmbit temàtic al qual pertanyen, segons el tipus de destinatari. També es pot trobar documentació complementària, com ara guies per emplenar els formularis, fulls de justificació i altres arxius per portar a terme les gestions necessàries amb el Departament.

En el cas dels ens locals de menys de 20.000 habitants, les sol·licituds es tramiten mitjançant l'EACAT, l'Extranet de les administracions catalanes

 

AVÍS! 


Si teniu problemes per visualitzar els formularis en PDF en alguns navegadors, consulteu la pàgina de Descàrrega de formularis en PDF. També podeu descarregar el formulari en el propi ordinador i obrir-lo mitjançant la còpia que s’ha desat en local.