• Imprimeix

Formularis i documentació per a entitats

 

 

AVÍS! 

 Si teniu problemes per visualitzar els formularis en PDF en alguns navegadors, consulteu la pàgina de Descàrrega de formularis en PDF. També podeu descarregar el formulari en el propi ordinador i obrir-lo mitjançant la còpia que s’ha desat en local. 

Acreditació d'entitat col·laboradora de la xarxa d'atenció de serveis socials

Convocatòria de subvencions en l'àmbit social amb càrrec a l'assignació de l'IRPF

Convocatòria de subvencions a entitats

Formularis de convocatòries anteriors

Atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social

  • Sol·licitud de Subvencions a entitats per al desenvolupament d'actuacions a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec 2016 (Fora de termini)

  • Annex 2. Línia A (ajudes econòmiques) (Fora de termini)

  • Annex 2. Pressupost (Fora de termini)

  • Annex 3. Línia B (prestació de serveis) (Fora de termini)

  • Annex 3. Pressupost(Fora de termini)

 

 

Justificació de la convocatòria 2016

Gestió d'impagaments de persones usuàries de serveis socials