• Imprimeix

Certificats digitals acceptats

Per a tramitar, es poden fer servir tots els certificats digitals de totes aquelles entitats de certificació que estiguin classificades per l'Agència Catalana de Certificació  com a vàlides per a identificar als ciutadans i empreses davant de les administracions públiques catalanes.

Cal tenir en compte que a cada servei o tràmit pot quedar restringida la relació de certificats acceptats depenent del que determinin el aspectes particulars de la seva política de seguretat i/o normativa.

La següent taula presenta un resum de la relació dels principals certificats acceptats i els perfils d'acreditació amb els que es poden fer servir (Amplieu aquesta informació al web de l'Agència Catalana de Certificació de Catalunya.

 

Entitat Emissora de Certificat

Certificat

Perfils d'acreditació

Agència Catalana de Certificació

IdCat 

Persona física.

Direcció General de Policia

eDNI 

Persona física.

Ceres - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Certificado de identidad de persona física 

Persona física.

Ceres - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Certificado de persona jurídica en el ámbito tributario 

Persona jurídica.

Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana

Certificat de ciutadà 

Persona física.

Izenpe

Certificado de ciudadano 

Persona física.

Camerfirma

Certificado de pertenencia a entidad 

Persona vinculada a una organització sense capacitat de representació.
Persona física.

Camerfirma

Certificado de representante 

Persona vinculada a una organització amb capacitat de representació.

Camerfirma

Certificado de persona jurídica 

Persona jurídica.

Firma Professional

Certificado corporativo de persona física 

Persona vinculada a una organització sense capacitat de representació.
Persona física.

Firma Professional

Certificado corporativo de representante legal 

Persona vinculada a una organització amb capacitat de representació.

Firma Professional

Certificado orporativo de persona jurídica 

Persona jurídica.

Firma Professional

Certificado corporativo de colegiado 

Persona física adscrita a un col·lectiu professional.

Associación Nacional de Fabricantes - Autoridad de Certificación

Clase 2 de persona física 

Persona física.

Associación Nacional de Fabricantes - Autoridad de Certificación

Clase 2 de persona jurídica 

Persona jurídica.

Autoridad de Certificación de la Abogacía

Certificado reconocido de colegiado 

Persona física adscrita a un col·lectiu professional.
Persona física.

Autoridad de Certificación de la Abogacía

Certificado corporativo reconocido de persona jurídica 

Persona jurídica.

Agencia Notarial de Certificación

Certificados notariales personales 

Persona física.

Agencia Notarial de Certificación

Certificados notariales corporativos de corporaciones de derecho público 

Persona vinculada a una organització sense capacitat de representació.
Persona física.

Agencia Notarial de Certificación

Certificados para Empleados de notarias y colegios notariales 

Persona física adscrita a un col·lectiu professional.
Persona física.

Agencia Notarial de Certificación

Certificados notariales corporativos de representación 

Persona vinculada a una organització amb capacitat de representació.

AC Organización Médica Colegial de España

Certificado reconocido corporativo de colegiado 

Persona física adscrita a un col·lectiu professional.
Persona física.

HealthSign

Certificado reconocido de colegiado 

Persona física adscrita a un col·lectiu professional.
Persona física.

Data d'actualització:  04.05.2011