• Imprimeix

Subvencions per realitzar accions de millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social (Línia 1, 2, 3 i 4)

21276 - 21276-empreses_insercio_linia_1_2_3_4 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies benestar

Es tracta d'una subvenció que comprèn 4 línies

 • Línia 1: acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.
  Subvenciona els costos de la contractació per part de les empreses d’inserció, de persones tècniques d'acompanyament a la inserció que dugui a terme mesures de prospecció i acompanyament per a la inserció laboral, i/o d'acompanyament a la producció que dugui a terme mesures de formació en el lloc de treball. El número de persones tècniques per a les quals es rebrà la subvenció està en funció del grup d'acompanyament.

 • Línia 2: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.
  Subvenciona la contractació per part de les empreses d'inserció, de persones que es troben en situació o greu risc d'exclusió social acreditada pels serveis socials o que reben la renda mínima d'inserció/Renda garantida de ciutadania, per un període mínim de tres mesos continuats de contractació.

 • Línia 3: complement econòmic per a les empreses d'inserció per increment d'ocupació de persones en procés d'inserció
  Podran sol·licitar aquesta línia d’ajuts, les empreses d’inserció (EI) que hagin incrementat la contractació de persones en procés d’inserció respecte a l’any anterior, per sobre de la mitjana del conjunt de totes les EI sol·licitants.
 • Línia 4: complement econòmic per a les empreses d'inserció que insereixin persones en procés d'inserció a l’empresa ordinària.
  Aquesta línia d'ajuts s'atorgarà a les EI que aconsegueixin inserir a l'empresa ordinària, a persones treballadores que hagin fet el procés d'inserció a les seves pròpies empreses.

Llegiu-ne més

Com a conseqüència de la interrupció del correcte funcionament dels sistemes electrònics durant el darrer dia de presentació, i d'acord amb el que s'estableix a les bases, es perllonga la presentació de sol·licituds fins el dia 18 d'octubre de 2018.

Què necessiteu fer?

Data actualització 01.10.2018