• Imprimeix

Acreditació de centres amb usuaris amb prestació econòmica vinculada a servei

9870 - Acreditació de centres amb usuaris amb prestació econòmica vinculada a servei Departament de Treball, Afers Socials i Famílies benestar

És l’equiparació del nivell assistencial dels centres privats, sol·licitants de l'acreditació, al nivell propi de les entitats concertades, amb la finalitat de gestionar les prestacions vinculades al servei d'acolliment residencial i d'acolliment diürn, com a pas previ a la concertació.

Llegiu-ne més

Les acreditacions es poden sol·licitar en qualsevol moment.

Què necessiteu fer?

Data actualització 05.07.2016