• Imprimeix

Ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar

Ajuts, beques i subvencions 3020 - Ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar Departament de Treball, Afers Socials i Famílies benestar

L'objecte del programa és contribuir al desenvolupament de la persona per possibilitar la seva autonomia. Es proporciona suport en les activitats d’organització de la vida quotidiana: alimentació, cura de la salut i utilització dels sistemes de protecció, així com en altres aspectes relacionats amb la capacitació, les competències i les habilitats socials per millorar la convivència, les relacions socials i la participació.

Llegiu-ne més

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 18 de juliol al 17 de setembre de 2018

A les persones amb discapacitat física, discapacitat intel·lectual i/o persones amb discapacitat derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb altres persones quan aquestes siguin beneficiàries del Programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I, i que necessitin suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma, i les persones sordcegues que vulguin viure soles o amb altres persones beneficiàries del Programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I, i que necessitin suport diari a la llar però no els calgui la presència permanent d’un cuidador o cuidadora.

Què necessiteu fer?

Data actualització 16.07.2018