• Imprimeix

Ajuts per a famílies amb infants

9070 - Ajuts per a famílies amb infants Departament de Treball, Afers Socials i Famílies benestar

Ajut per a les famílies en què hagi tingut lloc el naixement, adopció, tutela o acolliment d'un o més infants i que no superin un determinat nivell d’ingressos, per tal de prevenir situacions de vulnerabilitat.

Llegiu-ne més

Propera convocatòria: setembre 2018

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud per a les famílies amb infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l'1 de juliol de 2018 i la data de la publicació de la convocatòria, serà d'1 mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC. Si el darrer dia del termini no té correspondència en el mes següent, el termini finalitzarà l'últim dia del mes.

A famílies que tinguin un o més infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l'1 de juliol de 2017 i el 31 de desembre de 2017 (ambdues dates incloses) i entre l'1 de gener de 2018 i el 30 de juny de 2018 (ambdues dates incloses), sempre que no superin uns ingressos límit.

Què necessiteu fer?

Data actualització 14.07.2017