• Imprimeix

Autorització de serveis socials que es presten en establiments

9026 - Autorització de serveis socials que es presten en establiments Departament de Treball, Afers Socials i Famílies benestar

Per posar en funcionament un establiment que ofereixi la prestació de serveis socials cal que estigui autoritzat per l’Administració, que inscriurà l’establiment al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES). De la mateixa manera, també s’ha d’autoritzar qualsevol modificació de les dades, el canvi de titularitat o el cessament de l’activitat de l’establiment que presta el servei social.

Llegiu-ne més

La sol·licitud d'autorització s'ha de presentar abans d’iniciar l’activitat i quan es disposi de tota la documentació preceptiva que la normativa sectorial de serveis socials determina.

Per efectuar el pagament cal disposar de targeta bancària (crèdit o dèbit). 

  • A les persones físiques o jurídiques privades titulars de centres i establiments de serveis socials.
  • A les Administracions Públiques que prestin serveis socials.

 

Data actualització 21.06.2017